+381 63 50 50 08 office@avito.rs

GDPR – Zaštita privatnosti

Obaveštenje o zaštiti privatnosti koje se tiče usluga marketing Avita

Koji se lični podaci prikupljaju, za koje svrhe i po kom pravnom osnovu?

Avito prikuplja lične podatke koje ste mu Vi dostavili kada ste se prijavili za usluge marketinga Avita, koji podaci mogu da uključe najviše Vaše ime i prezime, Vašu mejl adresu, Vaš broj telefona, Vašu zemlju, Vašu kompaniju, informacije povezane sa kompanijom, područje Vaših interesa i Vašu poziciju (u daljem tekstu: „Lični podaci“).

Avito koristi ove Lične podatke kako bi Vam pružio tražene usluge marketinga i kako bi Vam pružio personalizovano iskustvo, informacije i marketing koji je relevantan za Vas putem mejla, SMS-a, telefona, „push“ notifikacija ili pisma koji sadrže vesti o Avitu, alatima, aplikacijama, proizvodima, događajima i promocijama.

Da bi Avito ispunio gore pomenute ciljeve, Avito će čuvati Vaše Lične podatke, analizirati Vaše ponašanje i kreirati profil zasnovan na Vašem korišćenju različitih veb stranica Avita, aplikacija ili alata kojima imate pristup.

Da bi analizirao Vaše ponašanje Avito identifikuje posetioce i ponovljene posetioce na Avitovim veb stranicama putem kolačića. Molimo pročitajte našu politiku kolačića za više informacija o tome kako Avito koristi kolačiće. Dalje, Avito može koristiti dodatne atribute korisnika kako bi personalizovao i učinio marketinške informacije relevantnijim za Vas.

Pravni osnov obrade Vaših Ličnih podataka za slanje biltena je Vaša dobrovoljna saglasnost data u skladu sa (član 6, stav 1, tač. a. Opšte uredbe o zaštiti podataka (Uredba (EU) 2016/679) („GDPR“) i srpskim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Vaši Lični podaci se mogu obrađivati samo u različite svrhe ako je to neophodno za ispunjavanje zakonskih ili regulatornih obaveza (npr. prenošenje na sudove ili organe krivičnog gonjenja), ako ste se saglasili sa odnosnom obradom ili ako je obrada na neki drugi način zakonita na osnovu važećeg prava. Ako se vrši obrada za neku drugu svrhu, mi ćemo Vam pružiti dodatne informacije i pribaviti Vašu prethodnu saglasnost, ukoliko je to potrebno u skladu sa relevantnim propisima.

Vi niste dužni da date svoju saglasnost za prijem usluga marketinga i povezanu obradu Vaših Llčnih podataka. Ako ne date svoju saglasnost, nećete moći da dobijete usluge marketinga.

Detalji o rukovaocu podataka i primaocima ličnih podataka

Avito Comp Ltd doo, Sremska 26b, 22320 Inđija, Srbija (zajedno „Avito“) su zajedno rukovaoci Vaših Ličnih podataka i odgovorni su za bezbednost podataka i obradu podataka u skladu sa određenim gore navedenim ciljevima.

Avito može da deli Vaše Lične podatke sa trećim licima koji će biti Avitovi obrađivači podataka za obradu Vaših Ličnih podataka u skladu sa gore navedenim ciljevima. Koriste se sledeći obrađivači podataka:

Kompanije unutar Avito grupe koje će pomoći u pružanju IT podrške.
Ostali primaoci, tipično konsultanti, koji će pomoći u IT podršci za gore navedene sisteme i pomoći u obradi Vaših Ličnih podataka u ime Avita u gore navedenim sistemima.
Druga ovlašćena treća lica kojima može da bude potreban pristup ili čuvanje ličnih podataka ako je to potrebno ili dozvoljeno na bazi važećeg prava (npr. državni organi, sudovi, spoljni savetnici i slična treća lica koja su javna tela).

Period čuvanja

Podaci koji su prikupljeni za gore navedene svrhe će biti uskladišteni samo toliko dugo koliko je to neophodno za gore navedene svrhe, odnosno dokle god Vi ne povučete svoju saglasnost za marketing. To znači da ako povučete svoju saglasnost, Avito će čim to bude mogao da ukloni link koji vodi direktno na identitet Vašeg profila u sistemu marketinga i samo će zadržati identifikaciju Vašeg sistema kako bi bio siguran da Vas više ne kontaktiramo sa našim uslugama marketinga.

Imajte na umu da ako ste dali svoju saglasnost za usluge marketinga u vezi sa prijavljivanjem na jednu ili više drugih usluga Avita. Ako želite da Avito u potpunosti prestane sa obradom Vaših Ličnih podataka u vezi sa ovim uslugama, molimo da postupite u skladu sa uputstvima datim u obaveštenjima o zaštiti privatnosti za ove usluge.

Ako se pokrene neki sudski ili disciplinski postupak, Lični podaci se mogu čuvati do kraja takvog postupka, uključujući bilo koji period žalbenog postupka, a zatim će biti izbrisani ili arhivirani.

Vaši Lični podaci neće biti u formi koja dozvoljava da Vi možete da budete identifikovani duže nego što Avito razumno smatra da je potrebno radi postizanja ciljeva za koje su prikupljeni ili obrađeni ili kako je to utvrđeno po važećem pravu koje se odnosi na period čuvanja podataka.

Vaša prava

Ako ste dali svoju saglasnost za sve aktivnosti obrade ličnih podataka, Vi možete da povučete ovu saglasnost u bilo koje vreme sa dejstvom od tada. Takvo povlačenje neće uticati na zakonitost obrade pre povlačenja saglasnosti.

Pravo pristupa: Vi možete da imate pravo da od nas dobijete potvrdu da li se obrađuju lični podaci koji se Vas tiču i, u tom slučaju, da zatražite pristup ličnim podacima. Informacije o pristupu obuhvataju – između ostalog – svrhe obrade, kategorije ličnih podataka i primaoca ili kategorije primalaca kojima su lični podaci bili ili će biti saopšteni.

Vi možete da imate pravo da dobijete kopiju ličnih podataka čija je obrada u toku. Za dodatne kopije koje ste tražili, mi možemo da Vam obračunamo razumnu taksu zasnovanu na administrativnim troškovima.

Pravo na otklanjanje nedostataka: Vi možete da imate pravo da od nas dobijete ispravke netačnih ličnih podataka koji se Vas tiču. U zavisnosti od svrhe obrade, Vi možete da imate pravo da se popune nepotpuni lični podaci, uključujući i dostavljanje dodatne izjave.

Pravo na brisanje („pravo da budete zaboravljeni“): Pod određenim okolnostima imate pravo da od nas dobijete brisanje ličnih podataka koji se Vas tiču i mi možemo da imamo obavezu da obrišemo takve lične podatke.

Pravo na ograničavanje obrade: Pod određenim okolnostima, Vi možete da imate pravo da od nas dobijete ograničenje obrade Vaših ličnih podataka. U tom slučaju, odgovarajući podaci će biti označeni i oni mogu da budu obrađeni samo u određene svrhe.

Pravo na prigovor: Pod određenim okolnostima Vi možete da imate pravo da prigovorite, iz razloga koji se odnose na Vašu konkretnu situaciju, ili gde se lični podaci obrađuju za svrhu direktnog marketinga, u bilo koje vreme, na obradu Vaših ličnih podataka od nas i mi možemo da budemo dužni da više ne obrađujemo Vaše lične podatke.

Pravo na prenosivost podataka: Pod određenim okolnostima, Vi možete da imate pravo da primite lične podatke koji ste odnose na Vas i koje ste nam Vi dostavili, u jednom strukturiranom, uobičnajenom i za mašine čitljivom formatu i Vi možete da imate pravo da ih šaljete nekom drugom entitetu, bez ikakvih prepreka od nas.

Ako želite više da saznate više ili želite da koristite jedno ili više gore navedenih prava, molimo da se obratiti Avitu slanjem mejla na n.nikolic@avito.rs.

U slučaju pritužbi, Vi takođe imate pravo da podnesete pritužbu nadležnom nadzornom organu u vezi sa obradom Vaših ličnih podataka.

Izmene Obaveštenja o zaštiti privatnosti

Mi zadržavamo pravo da menjamo ili dopunjujemo ovo Obaveštenje o zaštiti privatnosti u bilo koje vreme. U meri u kojoj se izmene Obaveštenja o zaštiti privatnosti smatraju bitnim i značajnim, Vi ćete biti izričito o tome informisani, na primer putem mejla.

KONTAKT
GOOGLE MAP
NARUČITE KATALOG

GDPR
OPŠTI USLOVI
INFORMACIJE

AVITO LOGISTIC EQUIPMENT (AVITO COMP.LTD DOO INĐIJA)
KRALJA PETRA I 168G, 22320 INĐIJA, SRBIJA

  www.avito.rs  |   office@avito.rs | Lokacija (GoogleMap)

 GORAN   +381 63 505-008  gzoric@avito.rs
 NIKOLA   +381 63 505-108  n.nikolic@avito.rs

AVITO LOGISTIC EQUIPMENT (AVITO COMP.LTD DOO INĐIJA)
KRALJA PETRA I 168G, 22320 INĐIJA, SRBIJA

  +381 63 505008 (GORAN)
  +381 63 505108 (NIKOLA)

   www.avito.rs
   www.whiteboard.rs
   office@avito.rs

 

Copyright © 2003-2021 Avito – Powered by WordPress |  Privacy Policy  |  Cookies  |  Site Map